آرشیو روزنامه امت سال ۱۳۵۸

قیمت اصلی ۷۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۳,۹۰۰ تومان است.