آرشیو نشریه تهران مصور سال ۱۳۳۵

قیمت اصلی ۱۰۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۴,۲۰۰ تومان است.

آرشیو روزنامه اطلاعات سال ۱۳۳۵

قیمت اصلی ۱۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۰,۵۰۰ تومان است.