آرشیو نشریه تاریخ شاهنشاهی ایران سال ۱۳۵۰

قیمت اصلی ۲۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۱,۰۰۰ تومان است.