آرشیو روزنامه نجات ایران سال ۱۳۲۵

قیمت اصلی ۱۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۸,۴۰۰ تومان است.