آرشیو نشریه اخبار ایران سال ۱۳۲۵

قیمت اصلی ۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۲,۵۰۰ تومان است.