آرشیو نشریه اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

قیمت اصلی ۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹,۰۰۰ تومان است.