آرشیو نشریه انجمن شورای بلدی تهران سال ۱۲۸۶

قیمت اصلی ۶۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵,۵۰۰ تومان است.