آرشیو نشریه حقیقت(افغانستان) سال ۱۳۰۳

قیمت اصلی ۱۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۱,۰۰۰ تومان است.