آرشیو نشریه دانشکده ادبیات تبریز

قیمت اصلی ۱۱۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۸,۴۰۰ تومان است.