آرشیو نشریه پایتخت ما سال ۱۳۲۸

قیمت اصلی ۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۲,۵۰۰ تومان است.